Shree Balasinor Navyuvak Sangh

 

Shree Balasinor Navyuvak Sangh Managing Committee 2012-2013

Name  Title  Residence # Office # Cell #

Shri Kalpesh Suresh Dharia

President

24384854

22081011

9820183907

Shri Saumil Jitendra Mody

Vice- President

23803136

23400502

9920213426

Shri Bhavesh Bipin Modi

Secretary

23531917 22060009 8879422304

Shri Jasmine Bipin Sheth

Jt. Secretary

66333085

66378381

9820830060

Shri Nilesh Navnitlal Shah

Jt. Secretary

28926491

22088965

8082432301

Shri Nikesh Jayendra Gandhi

Treasurer

32976469

22080370

9820496534

Shri Rajendra Kirtanlal Desai

Hon. Member

23800762

66370721

9820080194

Shri Yogesh Ramniklal Dharia

Hon. Member

23885131

22065992

9821544950

Shri Daxesh Babulal Kadakia

Hon. Member

23868430

23439958

9833176158

Shri Vrajesh Navnitlal Desai

Hon. Member

23840527

66337259

9820039304

Shri Jitendra Pravinchandra Parekh

Member

23868179

22051994

9869002440

Shri Kirti Hiralal Kadakia

Member

23857689

22053476

9821029270

Shri Sanjay Jayantilal Shah

Member

23512472 23751837 9820341370
Shri Samir Jayendra Gandhi

Member

32976469 22060294 9821234306
Shri Samir Pravinchandra Dharia

Member

23875380

23445251

9870716852
Shri Hemendra Ramanlal Shah

Member

28050735 23447382 9820011586
Shri Bharat Kantilal Parikh

Member

28703142

 

9869126018

Shri Ajay Pravinchandra Doshi

Member

26203174 23864479 9819342856
Shri Gopal Ramanlal Kadakia

Member

28071406

22089138

9819507452
Shri Nimish Babulal Gandhi

Member

28076188 28076188 9821164731
Shri Ajit Natverlal Mody

Member

28691185 22055166 9869029486
Shri Dixit Kirtanlal Parikh

Member

28100112 22074489 9869003359
Shri Sunil Navinchandra Mody

Member

28615703 66332101 9820120649
Shri Chirag Chandrakant Parikh

Member

23648483 23444157 9821574856
Shri Jagdish Shantilal Parikh

Member

22019506 23871797 9821418341
Shri Alpesh Yogendra Dharia

Member

23694735 23421765 9833867601
Shri Deepak Navnitlal Shah

Co-Opt Member

23864169 22079442 9820579155
Shri Chandresh Pravinchandra Kadakia Co-Opt Member 23886211 22018326 9322301024
Shri Daxesh Somalal Parikh Co-Opt Member 28078364 22909866 9820341430
Shri Jigar Manikant Kadakia Co-Opt Member 28871396 23413538 9820331535

Smt. Kunjbala  Hemendra Shah 

Mahila Vibhag

28050735

 

9930794424

Shri. Nikhil Babulal Parikh

Editor

23822510

0250-2453132

9821326432